Nazwa zawodu Kierunki studiów, na których
dodane zostaną
dodatkowe punkty
Technik energetyk

Automatyka, cybernetyka i robotyka

Budowa maszyn i okrętów

Budownictwo

Elektronika i telekomunikacja

Elektrotechnika Energetyka

Fizyka techniczna

Informatyka

Inżynieria biomedyczna

Inżynieria danych

Inżynieria materiałowa

Inżynieria mechaniczno-medyczna

Inżynieria odzysku surowców i energii

Inżynieria środowiska

Mechanika i budowa maszyn

Mechatronika Nanotechnologia

Statki i konstrukcje morskie

Projektowanie i budowa jachtów

Technologie wodorowe i elektromobilność

Transport i logistyka

Zarządzanie i inżynieria produkcji