Nazwa zawodu Kierunki studiów, na których
dodane zostaną
dodatkowe punkty
Technik farmaceutyczny

Biotechnologia

Chemia

Inżynieria biomedyczna

Inżynieria materiałowa

Nanotechnologia