Nazwa zawodu Kierunki studiów, na których
dodane zostaną
dodatkowe punkty
Technik informatyk

Architektura

Automatyka, cybernetyka i robotyka

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

Biotechnologia

Budowa maszyn i okrętów

Budownictwo

Chemia

Chemia budowlana

Elektronika i telekomunikacja

Fizyka techniczna

Geodezja i kartografia

Gospodarka przestrzenna

Informatyka

Inżynieria biomedyczna

Inżynieria danych

Inżynieria materiałowa

Inżynieria mechaniczno-medyczna

Inżynieria odzysku surowców i energii

Inżynieria środowiska

Mechanika i budowa maszyn

Mechatronika

Statki i konstrukcje morskie

Projektowanie i budowa jachtów

Technologia chemiczna

Transport i logistyka

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zielone technologie