Nazwa zawodu Kierunki studiów, na których
dodane zostaną
dodatkowe punkty
Technik inżynierii środowiska i melioracji

Architektura

Budownictwo

Geodezja i kartografia

Gospodarka przestrzenna

Inżynieria odzysku surowców i energii

Inżynieria środowiska

Technologia chemiczna

Transport

Zielone technologie