Nazwa zawodu Kierunki studiów, na których
dodane zostaną
dodatkowe punkty
Technik mechanik

Automatyka, cybernetyka i robotyka

Budowa maszyn i okrętów

Budownictwo

Energetyka

Fizyka techniczna

Inżynieria materiałowa

Inżynieria mechaniczno-medyczna

Inżynieria odzysku surowców i energii

Inżynieria środowiska

Mechanika i budowa maszyn

Mechatronika

Nanotechnologia

Statki i konstrukcje morskie

Projektowanie i budowa jachtów

Transport i logistyka

Zarządzanie i inżynieria produkcji