Nazwa zawodu Kierunki studiów, na których
dodane zostaną
dodatkowe punkty
Technik mechanik okrętowy

Automatyka, cybernetyka i robotyka

Budowa maszyn i okrętów

Energetyka

Fizyka techniczna

Mechanika i budowa maszyn

Statki i konstrukcje morskie

Projektowanie i budowa jachtów

Transport i logistyka