Nazwa zawodu Kierunki studiów, na których
dodane zostaną
dodatkowe punkty

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Budowa maszyn i okrętów

Inżynieria materiałowa

Inżynieria mechaniczno-medyczna

Mechanika i budowa maszyn

Mechatronika

Statki i konstrukcje morskie

Projektowanie i budowa jachtów

Transport i logistyka

Zarządzanie i inżynieria produkcji