Nazwa zawodu Kierunki studiów, na których
dodane zostaną
dodatkowe punkty
Technik ochrony środowiska

Architektura

Budownictwo

Chemia

Gospodarka przestrzenna

Inżynieria biomedyczna

Inżynieria materiałowa

Inżynieria odzysku surowców i energii

Inżynieria środowiska

Nanotechnologia

Technologia chemiczna

Zielone technologie