Nazwa zawodu Kierunki studiów, na których
dodane zostaną
dodatkowe punkty
Technik rachunkowości

Transport i logistyka

Zarządzanie i inżynieria produkcji