Nazwa zawodu Kierunki studiów, na których
dodane zostaną
dodatkowe punkty
Technik realizacji nagłośnień

Automatyka, cybernetyka i robotyka

Elektronika i telekomunikacja

Informatyka

Inżynieria biomedyczna

Inżynieria danych