Nazwa zawodu Kierunki studiów, na których
dodane zostaną
dodatkowe punkty
Technik renowacji elementów architektury

Architektura

Budownictwo

Chemia

Inżynieria materiałowa

Zielone technologie