Nazwa zawodu Kierunki studiów, na których
dodane zostaną
dodatkowe punkty
Technik spedytor

Budowa maszyn i okrętów

Statki i konstrukcje morskie

Transport

Transport i logistyka

Zarządzanie i inżynieria produkcji