Nazwa zawodu Kierunki studiów, na których
dodane zostaną
dodatkowe punkty
Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

Automatyka, cybernetyka i robotyka

Elektronika i telekomunikacja

Fizyka techniczna

Informatyka

Inżynieria biomedyczna

Inżynieria danych