Nazwa zawodu Kierunki studiów, na których
dodane zostaną
dodatkowe punkty
Technik technologii chemicznej

Chemia

Chemia Budowlana

Fizyka techniczna

Inżynieria biomedyczna

Inżynieria materiałowa

Inżynieria odzysku surowców i energii

Inżynieria środowiska

Nanotechnologia

Technologie wodorowe i elektromobilność

Technologia chemiczna

Zielone technologie