Nazwa zawodu Kierunki studiów, na których
dodane zostaną
dodatkowe punkty
Technik technologii żywności

Biotechnologia

Inżynieria biomedyczna

Inżynieria materiałowa

Nanotechnologia