Nazwa zawodu Kierunki studiów, na których
dodane zostaną
dodatkowe punkty
Technik teleinformatyk

Automatyka, cybernetyka i robotyka

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

Elektronika i telekomunikacja

Elektrotechnika

Fizyka techniczna

Geodezja i kartografia

Informatyka

Inżynieria biomedyczna

Inżynieria danych