Nazwa zawodu Kierunki studiów, na których
dodane zostaną
dodatkowe punkty
Technik telekomunikacji

Automatyka, cybernetyka i robotyka

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

Elektronika i telekomunikacja

Elektrotechnika

Fizyka techniczna

Informatyka

Inżynieria biomedyczna

Inżynieria danych

Inżynieria materiałowa

Nanotechnologia