Nazwa zawodu Kierunki studiów, na których
dodane zostaną
dodatkowe punkty
Technik transportu drogowego

Budownictwo

Inżynieria odzysku surowców i energii

Inżynieria środowiska

Transport

Transport i logistyka