Nazwa zawodu Kierunki studiów, na których
dodane zostaną
dodatkowe punkty
Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej

Architektura

Automatyka, cybernetyka i robotyka

Chemia

Budowa maszyn i okrętów

Elektronika i telekomunikacja

Energetyka

Fizyka techniczna

Gospodarka przestrzenna

Informatyka

Inżynieria biomedyczna

Inżynieria danych

Inżynieria materiałowa

Inżynieria odzysku surowców i energii

Inżynieria środowiska

Mechanika i budowa maszyn

Mechatronika

Nanotechnologia

Statki i konstrukcje morskie

Projektowanie i budowa jachtów

Technologie wodorowe i elektromobilność

Technologia chemiczna

Transport i logistyka

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zielone technologie