Automatyka, cybernetyka i robotyka | Politechnika Gdańska

Treść strony

Automatyka, cybernetyka i robotyka

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

fizyka
Automatyka, Cybernetyka i Robotyka to elitarny kierunek o interdyscyplinarnym charakterze. W swym zakresie obejmuje różne nauki, np. mechanikę, sensorykę, informatykę czy cybernetykę. 

Gospodarka, przemysł i nauka to przykłady tylko niektórych dziedzin życia, gdzie wykorzystywane są układy i systemy automatyki. Automatyzacja i cyfryzacja procesów jest niezwykle korzystna i wpływa na zmniejszenie kosztów produkcyjnych, pomaga spełniać wymagania rynkowe, zapewnia bezpieczeństwo zastępując człowieka w działaniach, które generują czynniki niebezpieczne. Wybierając ten kierunek przyczyniasz się do usprawnienia procesów gospodarczych i stajesz się niezwykle atrakcyjny dla rynku pracy.

Celem studiów jest wykształcenie specjalistów w zakresie szeroko rozumianej automatyki i robotyki, którzy posiadają podstawową wiedzę dotyczącą projektowania i implementacji układów sterowania, w tym elementów pomiarowych i wykonawczych automatyki, procesorów sygnałowych, sterowników, sieci komputerowych, metod i systemów sterowania i wspierania decyzji oraz zarządzania informacją. Nacisk położony jest na programowalne sterowniki logiczne, urządzenia i systemy automatyki i (autonomicznej) robotyki oraz diagnostyki przemysłowej. Celem jest także przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia.


studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka albo informatyka
 • j. polski
 • j. obcy

 


Argumenty za:

 • absolwent zostaje wyposażony w wiedzę i umiejętności wyróżniające go na rynku pracy
 • studia są elitarne i niezwykle ciekawe
 • stosujemy systemowe podejście do rozwiązywania zadań inżynierskich
 • automatyzacja i automatyka, choć ukryte, występują dziś powszechnie — dlatego bezrobocie nas nie dotyczy

Perspektywy zawodowe:

 • praca w przemyśle przy eksploatacji, uruchamianiu i projektowaniu systemów automatyki i robotyki
 • w różnych zastosowaniach przemysłowych
 • programowanie komputerów uniwersalnych i specjalizowanych sterowników cyfrowych
 • integrowanie złożonych systemów inżynierskich
 • praca w sektorach IT oraz R&D

Absolwent potrafi:

 • innowacyjnie wykonywać zadania związane z kierunkiem studiów oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy, wykorzystując wiedzę z fizyki, w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach
 • zaprojektować, zgodnie z zadaną specyfikacją, oraz wykonać typowe dla kierunku studiów proste urządzenie, obiekt, system lub zrealizować proces, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów, korzystając ze standardów i norm inżynierskich, stosując właściwe dla kierunków studiów technologie i wykorzystując doświadczenie zdobyte w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską
 • planować i przeprowadzać eksperymenty związane z kierunkiem studiów, w tym pomiary i symulacje komputerowe oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • analizować działanie elementów, układów i systemów związanych z kierunkiem studiów oraz mierzyć ich parametry i badać charakterystyki techniczne

Program studiów: