Automatyka, robotyka i systemy sterowania | Politechnika Gdańska

Treść strony

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

Wydział Elektrotechniki i Automatyki


Kształcimy inżynierów w zakresie projektowania, uruchamiania i eksploatacji urządzeń, układów i systemów automatyki oraz robotów i manipulatorów. Naszych absolwentów można spotkać w większości firm produkcyjnych na Pomorzu.

Tam, gdzie jest potrzebna nadzwyczajna dokładność, człowiek nie zawsze jest w stanie zastąpić maszynę. Automatyka, robotyka i systemy sterowania ma pomóc w wyręczaniu go i usprawnianiu wielu procesów. Aby przygotować do tego zadania studentów, proponujemy im przemyślany i zróżnicowany program nauczania. Na zajęciach z robotyki wykorzystujemy roboty, które każdy student ma możliwość zaprogramować do realizacji różnych algorytmów.

Dzięki podstawom automatyki można zaobserwować, jak dzieją się rzeczy niemożliwe — budowane są układy pozwalające utrzymać wahadło w górze bez ingerencji człowieka. Dowiesz się, jak zaprojektować systemy SCADA , systemy sterowania z wykorzystaniem sterowników PLC, PAC i komputerów przemysłowych.

Poznasz metody analiz niezawodnościowych systemów sterowania i automatyki zabezpieczeniowej. Podczas laboratoriów ze sterowników programowalnych zajmujemy się programowaniem sterowników PLC, symulujemy różne procesy technologiczne, jak sygnalizację świetlną, a nawet procesy produkcyjne. Uczymy się też informatyki, której zaliczenie polega na napisaniu gry komputerowej. Czy można sobie wyobrazić ciekawsze studia?


studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka albo informatyka
 • j. polski
 • j. obcy

Argumenty za:

 • fascynujące i jednocześnie praktyczne zajęcia
 • możliwość dołączenia do jednego z prężnie działających kół naukowych
 • bogata oferta praktyk

Perspektywy zawodowe:

 • praca w przemyśle przy eksploatacji, uruchamianiu i projektowaniu systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach przemysłowych
 • programowanie komputerów uniwersalnych i specjalizowanych sterowników cyfrowych
 • integrowanie złożonych systemów inżynierskich

Absolwent potrafi:

 • projektować, uruchamiać i eksploatować systemy automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach
 • uruchamiać urządzenia i systemy sterowania procesami ciągłymi i dyskretnymi
 • prowadzić badania naukowe

Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WEiA