Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Studia na kierunku budowa maszyn i okrętów są prowadzone w trybie niestacjonarnym i umożliwiają uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera o szerokim profilu wykształcenia, w zakresie kompetencji inżynierskich szczególnie pożądanych przez pracodawców z Pomorza.

 

studia stacjonarne studia niestacjonarne
nie są prowadzone koszt dla obywateli Polski 3210 zł / semestr
język wykładowy polski
przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka
 • j. polski
 • j. obcy


Argumenty za: 

 • Znaczna liczba wykładów jest prowadzona zdalnie, co umożliwia opanowanie wymaganego materiału w wybranym przez studenta dniu tygodnia i godzinach.

 • W programie studiów jest także dużo przedmiotów wybieralnych umożliwiających rozwijanie indywidualnych zainteresowań.


Absolwent potrafi:

 • Jest specjalistą w dziedzinach techniki związanych z mechaniką i okrętownictwem.
 • Posiada umiejętności z zakresu mechaniki i wytrzymałości materiałów; materiałoznawstwa; termodynamiki; mechaniki płynów; projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych, w tym okrętowych; technik wytwarzania części maszyn;  eksploatacji urządzeń, najnowszych technik i narzędzi komputerowych do rozwiązywania zadań projektowych oraz obliczeń inżynierskich.
 • Uzyskana na studiach wiedza inżynierska umożliwia absolwentowi rozwiązywanie problemów projektowo-konstrukcyjnych, produkcyjnych i eksploatacyjnych w zakresie budowy maszyn i okrętów.  
 • Absolwent posiada również znajomość zarządzania, organizacji pracy, prawa i ekonomii.

Perspektywy zatrudnienia:

 • Wiedza techniczna w połączeniu z wiedzą ekonomiczną pozwoli absolwentowi kierować zespołami pracowniczymi i zakładami produkcyjnymi.
 • Absolwent jest przygotowany do pracy w wielkich zespołach przemysłowych oraz małych przedsiębiorstwach.
 • Absolwent posiada znajomość użytkowania i posługiwania się sprzętem komputerowym oraz dobrą znajomość przynajmniej jednego języka obcego, pozwalającą mu na swobodne korzystanie z literatury obcojęzycznej, jak również na podjęcie pracy zarówno w kraju jak i za granicą.  

Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WIMiO