Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Wiliś główne
Wybierając kierunek budownictwo nie tylko pozyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania konstrukcji lądowych i wodnych, mostów, tuneli, dróg i autostrad, dróg szynowych, jak również zarządzania i kierowania procesami inwestycyjnymi.

Dzięki jednemu z najbogatszych programów studiów w Polsce uzyskasz podstawy do twórczej pracy w zakresie projektowania, wykonawstwa, remontów obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich oraz nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych.

Od roku akademickiego 2022/2023 studia na kierunku budownictwo trwają 8 semestrów. 


studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne koszt 3210 zł / semestr
język wykładowy polski język wykładowy polski
przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka albo informatyka
 • j. polski
 • j. obcy

Argumenty za:

 • zarówno w Polsce jak i w UE zapotrzebowanie na kadrę budowlaną cały czas utrzymuje wysoki poziom
 • tylko po tych studiach można się starać o uprawnienia budowlane
 • możliwość semestralnych wyjazdów do krajów UE
 • co roku znajdujemy się w pierwszej dziesiątce rankingu „Perspektywy”

Perspektywy zawodowe:

 • biura konstrukcyjno-projektowe
 • wykonawstwo i nadzór budowlany
 • kosztorysowanie robót
 • przemysł materiałów budowlanych
 • placówki naukowo-badawcze i oświatowe
 • jednostki administracji architektoniczno-budowlanej

Absolwent potrafi:

 • projektować, planować i nadzorować realizację różnych obiektów budowlanych
 • zarządzać procesami budowlanymi z wykorzystaniem technik komputerowych
 • wykorzystywać nabytą wiedzę do twórczej pracy w zakresie wykonawstwa, remontów obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich

Ciekawostka:

Absolwenci Budownictwa PG projektują, realizują i nadzorują wykonanie najważniejszych inwestycji w Trójmieście i całym kraju. Spośród wielu zrealizowanych obiektów warto wymienić wszystkie polskie stadiony na Euro 2012, najdłuższy tunel drogowy w Polsce - pod Martwą Wisłą w Gdańsku, przekop Mierzei Wiślanej, czy budowę wieżowców Sea Towers
w Gdyni.


Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WILiŚ