Wydział Chemiczny


Studenci kierunku Chemia poznają strukturę i właściwości materii oraz uczą się w jaki sposób projektować nowe związki w skali laboratoryjnej i przemysłowej.

Wiele z nierozwiązanych przez ludzkość problemów w dziedzinie energii, medycyny czy środowiska wymaga znaczącego udziału specjalistów z dziedziny chemii. Interdyscyplinarny system studiów pozwoli na poznanie charakteru i różnorodności wyzwań oraz umożliwi pracę nad wprowadzaniem niekonwencjonalnych rozwiązań.

Studenci kierunku Chemia uczą się od naukowców zaangażowanych w rozwiązywanie realnych problemów. Poznają zależności pomiędzy właściwościami materii i materiałów stosowanych w skali przemysłowej oraz w medycynie.

Ważnym elementem kształcenia jest systematyczne uzyskiwanie przez studentów kompetencji inżynierskich w zakresie podstawowych zagadnień technologii i inżynierii chemicznej.


studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka albo chemia
 • j. polski
 • j. obcy

 


Argumenty za:

 • zyskujesz kwalifikacje do pracy w przemyśle chemicznym
 • dzięki szerokiej wiedzy z zakresu chemii i fizyki możesz kontynuować studia na wielu kierunkach
 • bierzesz udział w dużej liczbie zajęć laboratoryjnych
 • uczysz się tworzenia rozwiązań mających na celu poprawienie jakości życia
 • szeroka gama aktywnie działających studenckich kół naukowych umożliwia wykorzystanie nabytych umiejętności w praktyce

Perspektywy zawodowe:

 • przemysł chemiczny
 • firmy farmaceutyczne
 • ochrona środowiska
 • firmy związane z geologią, meteorologią, oceanografią, metalurgią
 • jednostki badawczo-rozwojowe funkcjonujące w przemyśle chemicznym

Absolwent potrafi:

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów na kierunku Chemia przygotują absolwenta do podjęcia pracy w przemyśle chemicznym i pokrewnych oraz drobnej wytwórczości i administracji, na przykład w zakresie wytwarzania i stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z surowcami i towarami zużytymi oraz odpadami czy prawidłowego wykorzystania zasobów naturalnych. Ponadto absolwenci wykorzystają zdobytą wiedzę i umiejętności w jednostkach zaplecza badawczo-rozwojowego zakładów przemysłowych, przedsiębiorstwach typu high-tech oraz w instytucjach naukowych, uczelniach i centrach transferu technologii. Ponadto będą przygotowani do świadomego promowania zrównoważonego rozwoju, aktywnego uczestniczenia w pracach grupowych oraz kierowania niewielkimi zespołami ludzi.


Program studiów: