Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

EiT
Studia na kierunku Elektronika i telekomunikacja gwarantują gruntowne poznanie metod, technik i urządzeń elektronicznych napędzających współczesny świat, bazujący na przesyłaniu oraz przetwarzaniu informacji, sygnałów i danych.

W trakcie studiów będziesz miał możliwość nabywania wiedzy i rozwijania umiejętności w ramach dwóch strumieni elektroniki lub telekomunikacji.

Wiedza specjalistyczna otrzymywana w ramach strumienia elektronika dotyczy m.in. pomiarów wielkości nieelektrycznych, podstaw mikroelektroniki, inżynierii układów i systemów scalonych, techniki światłowodowej, procesorów sygnałowych, interfejsów systemów elektronicznych, systemów wizualizacji informacji, metod przetwarzania obrazów, techniki laserowej, inżynierii mikrofalowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej.

W przypadku strumienia telekomunikacja omawia się m.in. podstawy systemów informacyjnych, projektowanie systemów bezprzewodowych, systemy radiokomunikacyjne, techniki transmisji i komutacji, systemy operacyjne komputerów, sieci komputerowe, przetwarzanie dźwięków i obrazów, systemy oraz architektury i sieci telekomunikacyjne nowych generacji, systemy i terminale multimedialne, systemy echolokacyjne, podstawy radiofonii i telewizji.


studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: informatyka albo fizyka
 • j. polski
 • j. obcy

Argumenty za:

 • kierunek gwarantuje aktualność wiedzy i umiejętności
 • zapewnia uniwersalne spojrzenie na technologie informacyjne
 • zabezpiecza przyszłość intelektualną i zawodową
 • umożliwia zdobycie solidnego wykształcenia
 • niemal w każdej branży urządzenia, układy i systemy zawierają coraz więcej elektroniki
 • z każdym rokiem rośnie liczba użytkowników sieci telekomunikacyjnych i ilość przesyłanych nimi danych, co warunkuje funkcjonowanie społeczeństwa informacyjnego

Perspektywy zawodowe:

 • praca w firmach branży telekomunikacyjnej, sektora ICT, elektroniki przemysłowej i użytkowej
 • konstrukcja systemów elektronicznych, integracja systemów o różnych standardach sprzętowych i interfejsowych
 • praca związana z realizacją układów i urządzeń optoelektrycznych, systemów mikroelektrycznych, rejestracji i przetwarzania oraz szeroko pojętej transmisji danych
 • firmy związane z gospodarką morską, wytwarzające specjalistyczne oprogramowanie telekomunikacyjne, zajmujące się nowoczesnymi usługami telekomunikacyjnymi, a także operatorzy sieci komórkowych oraz stacje radiowe i telewizyjne

Ciekawostki:

 • Jako jedyna uczelnia w Polsce dysponujemy studiem nagraniowym, które umożliwia 24-śladową, w pełni cyfrową rejestrację nagrań. Studio zostało ponadto zaadaptowane do potrzeb realizacji nagrań efektów dźwiękowych do filmów (tzw. „foley studio”).
 • W rejonie Polski północnej jesteśmy jedynym wydziałem, na którym uczymy projektowania układów scalonych.

Absolwent potrafi:

 • wykorzystywać nabytą podczas studiów wiedzę
 • projektować przyrządy, urządzenia i systemy stosowane w elektronice i telekomunikacji
 • stosować podstawowe zasady ekonomiki produkcji
 • zarządzać małą firmą
 • projektować, realizować i eksploatować analogowe i cyfrowe układy, urządzenia, systemy elektroniczne oraz sieci telekomunikacyjne i usługi multimedialne
 • korzystać i wykorzystywać podczas pracy nowoczesne rozwiązania i technologie

Program studiów: