Fizyka techniczna | Politechnika Gdańska

Treść strony

Fizyka techniczna

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Fizyka Techniczna
Fizyka stanowi bazę, na której oparta jest cała współczesna technika, a jednocześnie wykorzystuje narzędzia i techniki będące wytworem inżynierów. Proponujemy kierunek, który pozwoli na połączenie obu dziedzin: Fizyka Techniczna.

Studia na kierunku Fizyka Techniczna kształcą specjalistów posiadających szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne, umożliwiające rozwiązywanie problemów o charakterze podstawowym, rodzących się na pograniczu fizyki i nauk technicznych.  
W ciągu pierwszych trzech semestrów studiów poznasz podstawy matematyki wyższej, fizyki doświadczalnej i teoretycznej, informatyki i programowania. W tym czasie możesz zastanowić się, która specjalizacja bardziej Cię interesuje: fizyka stosowana, informatyka stosowana czy może inżynieria odnawialnych źródeł energii. W pierwszym przypadku dalsza nauka będzie nakierowana na zastosowania metod fizycznych w nauce i technice. Druga opcja to programowanie w różnych językach, bazy danych, inżynieria oprogramowania, algorytmy. Ostatnia – odnawialne źródła energii, reaktory jądrowe i baterie słoneczne.


 

studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: informatyka albo fizyka
 • j. polski
 • j. obcy

Argumenty za:

 • zajęcia prowadzone w małych grupach
 • możliwość korzystania z części infrastruktury naukowej wydziału
 • studenci starszych lat uczestniczą w badaniach naukowych prowadzonych w zakładach
 • przygotowanie do obsługi nowoczesnej i skomplikowanej aparatury pomiarowej stosowanej w wielu dziedzinach nauki

Perspektywy zawodowe:

 • zatrudnienie w branży IT
 • laboratoria i ośrodki naukowo-badawcze (instytuty Polskiej Akademii Nauk, polskie i zagraniczne uczelnie)
 • firmy wytwarzające nowoczesne urządzenia pomiarowe
 • firmy pośredniczące w transferze osiągnięć nauki do świata gospodarki
 • firmy branży energetycznej projektujące i produkujące turbiny parowe i gazowe
 • firmy projektujące i instalujące systemy fotowoltaiczne i farmy wiatrowe
 • sektor informatyczny
 • szkolnictwo

Ciekawostka:

W ramach projektu SkyPG nasi studenci wysłali w dolne warstwy stratosfery balon meteorologiczny z autorskim układem sond pomiarowych (sprawdź koniecznie na YouTube!).


Absolwent potrafi:

 • Wyjaśnić problemy teoretyczne z zakresu fizyki i innych nauk w obszarach odpowiadających profilom poszczególnych specjalności,
 • Analizować i rozwiązywać proste problemy naukowe i techniczne w oparciu o posiadaną wiedzę, stosując metody analityczne, numeryczne, symulacyjne i eksperymentalne,
 • Efektywnie wykorzystywać współczesną aparaturę pomiarową, systemy diagnozowania i przetwarzania informacji oraz techniki obliczeniowe,
 • Opisywać i modelować zjawiska fizyczne,
 • Zaprojektować i zbudować proste urządzenie, przyrząd pomiarowy bądź stanowisko pomiarowe,
 • Popularyzować osiągnięcia nauki i techniki.