Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska


Geodezja i kartografia są związane nie tylko z redakcją map. Podczas studiów przekonasz się jak niezwykle istotną rolę pełni geodeta.

Poznasz zagadnienia związane z procesem inwestycyjnym, badaniem stanu prawnego nieruchomości, monitoringiem budowli i środowiska czy analizami geoprzestrzennymi.

Zadania współczesnej geodezji i kartografii wynikają z obowiązujących uwarunkowań prawnych, a także technicznych i dotyczą tworzenia opracowań kartograficznych, monitoringu budowli i środowiska, analiz geoprzestrzennych czy badań stanu prawnego nieruchomości. Do wyznaczania położenia obiektów stosowane są techniki pomiarów naziemnych i satelitarnych. Wyniki pomiarów oraz inne informacje o obiektach tworzą relacyjną bazę danych wykorzystywaną do różnorodnych analiz opracowywanych na potrzeby racjonalizacji gospodarki przestrzennej, usprawnienia procesów inwestycyjnych oraz wspomagania akcji ratowniczych w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń.

Na studiach realizowane są profile kształcenia, które przygotowują do wykonywania pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych oraz ich numerycznego opracowywania i wizualizacji.  


studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: geografia albo fizyka albo informatyka
 • j. polski
 • j. obcy

Argumenty za:

 • ukończenie studiów na kierunku Geodezja i Kartografia umożliwia staranie się o uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji oraz kartografii
 • dzięki współpracy i pozycji międzynarodowej Politechniki Gdańskiej studenci mają możliwość semestralnych wyjazdów do uczelni innych krajów Unii Europejskiej
 • mogą również brać udział w ciekawych badaniach naukowych z dyscyplin OECD: inżynieria lądowa, inżynieria środowiska lub nauki o Ziemi i środowisku

Perspektywy zawodowe:

 • firmy geodezyjne w branży inżynierskiej i geoinformatycznej
 • jednostki geodezyjne w administracji publicznej
 • placówki naukowo-badawcze
 • biura usług geodezyjnych i projektowych

Ciekawostki:

 • Geodezja i kartografia znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach. Metody fotogrametrii i teledetekcja, najczęściej kojarzone z obserwacją globu ziemskiego oraz topografią, są wykorzystywane na potrzeby sztucznej inteligencji, medycyny, tworzenia gier komputerowych oraz wirtualnej rzeczywistości.
 • Na dziedzińcu im. Jana Heweliusza znajduje się wahadło Foucaulta, które pozwala zmierzyć ruch obrotowy Ziemi — na ćwiczeniach pojawi się okazja do sprawdzenia tej możliwości.

Absolwent potrafi:

 • Wykorzystywać  współczesne metody badań oraz modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi
 • Obserwować zmiany, opracowywać i prezentować wyniki pomiarów, geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych
 • Określać i ewidencjować stan własności gruntu oraz pozyskiwać dane dla systemów informacji przestrzennej, gospodarki gruntami, zasilania baz i realizacji map
 • Wykorzystywać wiedzę nabytą podczas studiów
 • Zarządzać zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone