Informatyka | Politechnika Gdańska

Treść strony

Informatyka

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Eti1

 

Informatyka to kierunek techniczny dla ludzi, których głównym zainteresowaniem są komputery i oprogramowanie. Studia przygotowują do pracy w charakterze programisty, ale nie tylko – absolwenci pracują też na stanowiskach projektantów, analityków, inżynierów danych czy administratorów.

Studia informatyczne na Wydziale ETI to niemal synonim porządnego wykształcenia, zarówno w zakresie teorii, jak i praktyki. W toku studiów staramy się wzbogacać naszych studentów o kompetencje potrzebne m.in. do prowadzenia obliczeń naukowo-badawczych, tworzenia nowoczesnych aplikacji internetowych oraz elastycznych i wydajnych systemów rozproszonych. Nie zapominamy o programowaniu w różnorodnych środowiskach przetwarzania równoległego i wielowątkowego, a także inteligentnych systemach przetwarzania wiedzy, środowiskach klastrowych i super komputerowych. Studenci zainteresowani bazami danych i przetwarzaniem danych również nie będą rozczarowani.


studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne koszt 3230 zł / semestr
język wykładowy polski język wykładowy polski
przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: informatyka albo fizyka
 • j. polski
 • j. obcy

 


Argumenty za:

 • nadążamy za ekspresowo rozwijającymi się technologiami informatycznymi. Każdego roku uaktualniamy i uatrakcyjniamy ofertę dydaktyczną, a zmiany wprowadzamy w porozumieniu ze studentami
 • przekazujemy wiedzę ułatwiającą natychmiastowe odnalezienie się na rynku pracy
 • nasi absolwenci-inżynierowie nie mają kłopotu z szukaniem pracy — to praca szuka ich. Żeby zatrzymać ich w sali wykładowej uczelnia musi naprawdę dbać o atrakcyjność zajęć!

Perspektywy zawodowe:

 • firmy wytwarzające oprogramowanie komputerowe — stanowisko dewelopera, projektanta, analityka
 • firmy wytwarzające systemy internetowe, aplikacje na urządzenia mobilne, ale też systemy wbudowane
 • administracja systemów i sieci komputerowych, zapewnianie bezpieczeństwa informacji
 • stanowiska powiązane z analizą danych i przetwarzaniem danych

Absolwent potrafi:

 • Samodzielnie projektować i wytwarzać nieskomplikowane aplikacje komputerowe i mobilne
 • Być wartościowym członkiem zespołów wytwarzających złożone rozwiązania informatyczne
 • Stosować wiedzę dotyczącą zasad tworzenia oprogramowania w wykonywanej przez siebie pracy
 • Analizować i projektować rozwiązania informatyczne
 • Dobierać rozwiązania do wymagań takich jak niezawodność czy bezpieczeństwo systemów