Inżynieria materiałowa | Politechnika Gdańska

Treść strony

Inżynieria materiałowa

Wydział Chemiczny
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Inżynieria materiałowa

Studia na kierunku inżynieria materiałowa realizowane są we współpracy z Wydziałem Chemicznym PG. Jako student Inżynierii Materiałowej będziesz wykorzystywać matematykę i nauki ścisłe, takie jak fizyka, do badania szkła, ceramiki, metali, polimerów, czy materiałów kompozytowych. Dowiesz się, jak projektować, wytwarzać i badać właściwości innowacyjnych materiałów.

Nowe materiały należały i należą do największych osiągnięć wszystkich epok i od początku historii ludzkości mają kluczowe znaczenie dla wzrostu dobrobytu, bezpieczeństwa i jakości życia ludzi oraz wyznaczają kierunki i trendy rozwoju nauki i techniki. To one otwierają drzwi do nowych technologii czy to w inżynierii lądowej, chemicznej, budowlanej, jądrowej, lotniczej, rolniczej, mechanicznej, biomedycznej, czy elektronicznej. Materiałoznawcy i inżynierowie materiałowi nadal przodują we wszystkich tych i w wielu innych dziedzinach nauki. 

Inżynieria materiałowa jest w naszym życiu za każdym razem, gdy kupujemy lub używamy nowe urządzenia, maszyny lub konstrukcje. O zastosowaniu i jakości materiału stanowią jego właściwości, w tym strukturalne i fizyko-chemiczne, takie jak wytrzymałość, elastyczność, odporność termiczna, odporność na korozję, właściwości katalityczne, elektryczne, czy magnetyczne. Dlatego umiejętność projektowania i wytwarzania nowych materiałów o określonych, pożądanych i w pełni kontrolowalnych właściwościach jest niezmiernie ważnym narzędziem w rękach naukowca i inżyniera przyszłości.

Studia na kierunki inżynieria materiałowa dzięki nowoczesnym treściom i metodom nauczania, dzięki nowoczesnej aparaturze dostępnej w laboratoriach dydaktyczno-naukowych zarówno Wydziału FTiMS (Centrum Nanotechnologii A), jak i Wydziału Chemicznego oraz dzięki programowi wychodzącemu naprzeciw potrzebom studentów i pracodawców kształtują zarówno umiejętności badawcze, inżynierskie, jak i tzw. miękkie oraz pozwalają na zdobycie kwalifikacji potrzebnych na współczesnym rynku pracy.


studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka albo chemia
 • j. polski
 • j. obcy

Specjalności:

 • Inżynieria innowacyjnych materiałów

 • Inżynieria materiałów polimerowych

 • Inżynieria korozyjna

 • Materiały i technologie dla zrównoważonego rozwoju


Argumenty za:

 • stale rozwijający się i przyszłościowy kierunek studiów

 • możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy z zakresu technologii wytwarzania, modyfikacji i przetwarzania oraz metod badania właściwości innowacyjnych materiałów

 • dostęp do nowoczesnej aparatury badawczej przy prowadzonych indywidualnie lub grupowo pracach badawczych i inżynierskich

 • udział w aktywnościach studenckich kół naukowych i projektach zespołów naukowo-badawczych

 • realizacja projektów zespołowych we współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym

 • szeroka oferta zatrudnienia


Perspektywy zawodowe:

 • Laboratoria badawcze, dział produkcyjny i dział zapewnienia i kontroli jakości w przemyśle:  

- chemicznym, metalurgicznym, tworzyw sztucznych;
- motoryzacyjnym, stoczniowym, lotniczym, zbrojeniowym;

 • Centra badawczo-rozwojowe, laboratoria naukowe, instytuty badawcze;

Oraz w branżach takich jak:

 • medycyna i implantologia

 • energetyka

 • elektronika i optoelektronika


Absolwent potrafi:

Studenci inżynierii materiałowej uwielbiają rozwiązywać problemy i uczyć się, jak działa świat i dlaczego. Jako absolwent tego kierunku będziesz używać krytycznego myślenia i kreatywności, aby określić, w jaki sposób materiały mogą być używane w różnych warunkach, jak wykorzystać je do różnych celów, jak zmieniać i kontrolować ich właściwości. Będziesz umiał pracować z liczbami, rozwiązywać zadania, stosować profesjonalne narzędzia do analizy danych i komputerowo wspomaganego projektowania. Będziesz również przygotowany do pracy w zespole i do prezentacji swoich pomysłów i wyników badań na forum publicznym.