Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Inżynieria mechaniczno-medyczna

Połącz pasję związaną z konstrukcją i budową maszyn oraz wiedzą z zakresu medycyny. Inżynieria mechaniczno-medyczna to unikatowy, międzyuczelniany kierunek studiów prowadzony wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. 
 

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu inżynierii mechanicznej oraz podstaw nauk medycznych. Na rynku pracy wyróżni Cię znajomość zagadnień związanych z biomechaniką, biomateriałami, anatomią i fizjologią człowieka, chirurgii, interny, biochemii, ortopedii, kardiologii, laryngologii, neurologii, rehabilitacji, protetyki i innych fascynujących zagadnień.

Na kierunku Inżynierii Mechaniczno-Medycznej realizowana jest specjalność: "Urządzenia medyczne, implanty i biomateriały", w ramach której są realizowane prace dyplomowe inżynierskie, np.:

 • „Projekt stanowiska do elektroforetycznego osadzania powłok biopolimerowych na implantach stomatologicznych”,
 • „Projekt egzoszkieletu kończyny górnej dla osób z Dystrofią Mięśniową Duchenne’a”
 • „Projekt wstępny respiratora podciśnieniowego”.

studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka albo chemia
 • j. polski
 • j. obcy

 


Argumenty za:

 • zdobędziesz wiedzę z zakresu Inżynierii Mechanicznej (inżynier mechanik) i podstaw nauk medycznych
 • dowiesz się, w jaki sposób można zastosować rozwiązania inżynierskie do rozwiązania problemów medycznych

Perspektywy zawodowe:

 • praca w charakterze projektanta, konstruktora i technologa lub kierownika produkcji i eksploatacji mechanicznych urządzeń stosowanych w zabiegach operacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
 • prowadzenie przedsiębiorstw wytwarzających sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia wyposażenia medycznego,
 • praca w zakładach zajmujących się projektowaniem oraz produkcją sprzętu medycznego i urządzeń rehabilitacyjnych,
 • praca w zakładach zajmujących się projektowaniem oraz wytwarzaniem sztucznych narządów i protez,
 • praca w zakładach usługowych zajmujących się doborem, zakupem, instalacją i naprawą sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,
 • praca w szpitalach, sanatoriach i placówkach rehabilitacyjnych jako inżynier zarządzającym sprawami związanymi z eksploatacją i wymianą technicznego wyposażenia jednostek służby zdrowia,

Absolwent potrafi:

 • rozwiązywać problemy projektowo-konstrukcyjne, produkcyjne i eksploatacyjne,
 • kierować zespołami pracowniczymi i zakładami produkcyjnymi,
 • użytkować sprzęt komputerowy oraz posiada dobrą znajomość przynajmniej jednego języka obcego, pozwalającego mu na swobodne korzystanie z literatury obcojęzycznej, jak również na podjęcie pracy zarówno w kraju jak i za granicą,
 • ma wiedzę w podstawowych dyscyplinach inżynierskich i medycznych pozwalającą mu na pełnienie funkcji inżyniera medycznego lub inżyniera mechanika w różnych dziedzinach techniki,
 • posiada znajomość zarządzania, organizacji pracy, prawa i ekonomii. Jest przygotowany do pracy w wielkich zespołach przemysłowych, małych przedsiębiorstwach oraz różnorakich placówkach służby zdrowia.

Ciekawostki:

 • Studenci IMM byli pomysłodawcami i organizatorami I studenckiej Konferencji „Mechanicy w Medycynie”.
 • Chociaż pierwszy nabór na inżynierię mechaniczno-medyczną odbył się w 2007 r., to niektórzy jego absolwenci już są doktorami nauk technicznych.
 • Wiele rozwiązań projektowych będących efektem projektów dyplomowych (jak choćby POMYKACZ 2012, Uchwyt Kości Skroniowej) i prac dyplomowych magisterskich jest podstawą wniosków patentowych i wdrożeń przemysłowych.

Więcej informacji na temat kierunku:

https://wimio.pg.edu.pl/rekrutacja/studia-i-stopnia/inzynieria-mechaniczno-medyczna

Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WIMiO