Kierunek: Matematyka (I stopnia) | Politechnika Gdańska

Treść strony

Matematyka

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Matematyka

Rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych oraz kształcenie specyficznych umiejętności cenionych na rynku pracy w ramach trzech różnych specjalności: Matematyka Finansowa, Matematyka Stosowana oraz Analityk Danych.

Jak zauważył niegdyś Hugo Steinhaus – „matematyk zrobi to lepiej”. O prawdziwości tego stwierdzenia można się łatwo przekonać wybierając nasze studia matematyczne. W ramach wspólnych przedmiotów ogólnych zdobywamy podstawy i kształtujemy tzw. kulturę matematyczną.

Matematykę na pierwszym stopniu podzieliliśmy na trzy specjalności, aby studenci mogli lepiej rozwijać swoje pasje. Zainteresowani zagadnieniami dotyczącymi dużych zbiorów danych, ich gromadzenia i analizowania, doskonale odnajdą się na specjalności analityk danych. Zorientowani na komputerowe modelowanie i programowanie oraz ciekawi geometrycznego postrzegania otaczającej nas rzeczywistości mogą wybrać matematykę stosowaną. Dla tych, którzy interesują się zagadnieniami ubezpieczeń, rynków finansowych, a także inżynierią danych (m.in. Big Data), idealnym rozwiązaniem będzie matematyka finansowa.


studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka albo informatyka
 • j. polski
 • j. obcy

Argumenty za:

analityk danych

 • możliwość kształcenia w najszybciej rozwijającym się sektorze zastosowań matematyki,
 • nabycie umiejętności wyciągania ważnych informacji z powszechnie dostępnych danych,
 • atrakcyjne praktyki w firmach specjalizujących się w analizie danych, np. firmach marketingowych, informatycznych, bankach, zakładach epidemiologicznych.

matematyką stosowaną

 • ciekawe i zróżnicowane zajęcia teoretyczne i praktyczne, w tym laboratoria komputerowe
 • uniwersalne wykształcenie dające możliwość dalszej nauki zarówno na kierunkach o profilu technicznym, jak i uniwersyteckim
 • atrakcyjna perspektywa kontynuowania nauki na studiach magisterskich na niedawno powstałej specjalności Geometria i Grafika Komputerowa.

matematyką finansową

 • pracowitość pozwala na osiągnięcie poziomu wiedzy na światowym poziomie
 • absolwenci znajdują pracę wszędzie tam, gdzie wymagana jest wiedza z zakresu analityki biznesowej
 • jedna ze ścieżek specjalności kończy się certyfikatem SAS.

Perspektywy zawodowe:

 • sektor bankowy
 • firmy ubezpieczeniowe i instytucje finansowe, księgowość
 • sektor ICT
 • tworzenie gier komputerowych
 • stanowiska analityczne
 • statystyka
 • branża informatyczna

Ciekawostki:

 • Nasi absolwenci robią doktoraty pod okiem naukowców światowej klasy,  jak choćby profesor Monique Jeanblanc, jednej z najlepszych specjalistek zajmujących się matematyką finansową.

Absolwent potrafi:

 • korzystać ze zdobytej wiedzy i przekładać ją na działanie;
 • konstruować modele i przeprowadzać rozumowania matematyczne;
 • odpowiednio dobierać i wykorzystywać programy komputerowe i narzędzia informatyczne;
 • myśleć logicznie i krytycznie, precyzyjnie formułować pytania i opinie oraz wyciągać poprawne wnioski;
 • pracować zarówno indywidualnie, jak i w zespole;
 • przystosowywać się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i oczekiwań pracodawców;
 • być bardzo cennym członkiem zespołów eksperckich w firmach o zróżnicowanym profilu.