Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Mechanika i budowa maszyn
Mechanika i budowa maszyn to kierunek studiów dla osób chcących tworzyć i efektywnie wykorzystywać nowe technologie, systemy produkcyjne, konstrukcje i urządzenia. Studia przygotowują w interdyscyplinarny sposób do zawodu inżyniera mechanika.

Fundamentem studiów jest podstawowa wiedza techniczna ukierunkowana na Mechanikę i budowę maszyn. W tym zakresie prezentowana jest niezbędna wiedza z: mechaniki i wytrzymałości materiałów, projektowania maszyn, technik wytwarzania i eksploatacji urządzeń oraz technik i narzędzi komputerowych do rozwiązywania zadań w zakresie projektowania metod wytwarzania i systemów produkcyjnych.

Uzyskana na studiach wiedza inżynierska umożliwia rozwiązywanie problemów projektowo-konstrukcyjnych, produkcyjnych i eksploatacyjnych. Wykorzystanie wiedzy technicznej w połączeniu z wiedzą ekonomiczną, ułatwia kierowanie zespołami pracowniczymi i zakładami produkcyjnymi. W ramach studiów rozwijane są umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym wraz z niezbędnym oprogramowaniem do rozwiązywania problemów technicznych i technologicznych.

Umiejętności i wiedzę praktyczną można rozwinąć w nowoczesnych dobrze wyposażonych laboratoriach jak i na praktykach organizowanych przy współpracy z przedsiębiorstwami z otoczenia gospodarczego. Wiedza i doświadczenie zdobyte podczas studiów umożliwiają podjęcie pracy zarówno w kraju, jak i za granicą.
 

Specjalności:

 • Forma stacjonarna
  - Technologia maszyn i materiałów,
  - Technologie cieplne i procesowe,
  - Konstrukcja i eksploatacja pojazdów,
  - Design and production engineering (angielskojęzyczna).
   
 • Forma niestacjonarna
  - Technologia maszyn i materiałów,
  - Technologie cieplne i procesowe,
  - Konstrukcja i eksploatacja pojazdów.

 

studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne

nie są prowadzone

język wykładowy polski i angielski
przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka
 • j. polski
 • j. obcy

Argumenty za:

 • wszechstronne wykształcenie (dobór materiałów, konstruowanie maszyn, obsługa urządzeń mechanicznych i systemów sterowania) na wysokim poziomie naukowym,
 • mała podaż absolwentów z zakresu inżynierii mechanicznej to większe szanse na dobrze płatną pracę,
 • elitarny charakter studiów wielu prezesów i właścicieli największych firm w Polsce północnej to absolwenci tego kierunku.

Perspektywy zawodowe:

 • firmy z zakresu wytwarzania elementów maszyn i produkcji konstrukcji stalowych, np. produkcja i serwis,
 • systemów hydrauliki siłowej, chłodnictwa, klimatyzacji wentylacji, branży „automotive”, stocznie, rafinerie,
 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa przemysłowe i usługowe wykorzystujące urządzenia mechaniczne, np. firmy transportowe, przemysłu spożywczego, firmy serwisowe, handlowe i remontowe,
 • biura konstrukcyjne oraz ośrodki badawczo – rozwojowe,
 • jednostki akredytacyjne i atestacyjne, administracja publiczna,
 • duża liczba absolwentów kierunku zakłada własne firmy z zakresu innowacyjnych technologii.

Absolwent potrafi:

 • rozwiązywać problemy projektowo-konstrukcyjne, produkcyjne i eksploatacyjne z zakresu:
  o    technologii budowy maszyn,
  o    projektowania i konstrukcji maszyn,
  o    systemów, maszyn i urządzeń energetycznych

 • wykorzystywać wiedzę z zakresu zarządzania, organizacji pracy, prawa i ekonomii przy podejmowaniu decyzji w działalności inżynierskiej

 • pracować w wielkich zespołach przemysłowych oraz małych przedsiębiorstwach, kierować zespołami pracowniczymi i zakładami produkcyjnymi.


Ciekawostka:

Udoskonalanie pojazdu napędzanego ogniwem paliwowym, budowa symulatora lotów — takie doświadczenie możesz zebrać, jeśli wstąpisz do jednego z 5 kół naukowych Wydziału Mechanicznego. Bolidy wykonane w ramach kół naukowych brały udział w międzynarodowych zawodach „Formuła student” czy „Pneumobil”, zajmując wysokie miejsca w klasyfikacji.


Więcej informacji na temat kierunku:

https://wimio.pg.edu.pl/rekrutacja/studia-i-stopnia/mechanika-i-budowa-maszyn