Nanotechnologia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Nanotechnologia

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Nanotechnologia

Nanotechnologia przesuwa granice klasycznej nauki, aby tworzyć i badać nowe materiały, zjawiska lub urządzenia oparte na nanostrukturach.

Są to studia interdyscyplinarne, w toku których student zdobywa i poszerza wiedzę oraz umiejętności z zakresu fizyki, chemii, matematyki, informatyki i inżynierii.

Nanotechnologia polega na manipulacji materią w nanoskali (nanometr to jedna miliardowa metra), tworzeniu i badaniu nowych materiałów i urządzeń, w tym narzędzi diagnostycznych i nanoczujników. Praca nanotechnologa polega na projektowaniu i przeprowadzaniu eksperymentów związanych z obserwacją i badaniem nanostrukturalnych układów (organicznych lub nieorganicznych), często w bliskiej współpracy z naukowcami z innych dyscyplin. Uzyskane wyniki są wykorzystywane przy opracowywaniu praktycznych zastosowań takich jak, np.: bardzo lekkie materiały konstrukcyjne o dużej wytrzymałości mechanicznej, niebrudzące się i antybakteryjne tkaniny, samoczyszczące powłoki antyrefleksyjne, niskotemperaturowe ogniwa paliwowe, superkondensatory czy aparaty wszczepiane do organizmu i monitorujące stan zdrowia.

Student nanotechnologii poza pracą eksperymentalną w laboratoriach, zdobywa również umiejętność prowadzenia badań obliczeniowo-symulacyjnych mających na celu zwiększenie wiedzy teoretycznej i wsparcie procesu projektowania i opracowywania nowych, inteligentnych materiałów i ich zastosowań. Badania nanotechnologiczne są często realizowane we współpracy z różnymi wydziałami lub instytucjami i przekraczają granice między środowiskiem akademickim a społeczno-gospodarczym.

Specjalności:
 • Nanomateriały i nanostruktury funkcjonalne

 • Nanomateriały w inżynierii, medycynie i kosmetologii – program realizowany we współpracy z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
   


studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka albo chemia
 • j. polski
 • j. obcy

Argumenty za:

 • interdyscyplinarna tematyka studiów
 • kierunek z przyszłością
 • dostęp do nowoczesnej aparatury badawczej przy prowadzonych indywidualnie lub grupowo pracach badawczych i inżynierskich

 • możliwość uczestniczenia w aktywnościach kół naukowych i w projektach zespołów naukowo-badawczych

 • możliwość udziału w warsztatach naukowych, konferencjach krajowych i zagranicznych

 • szerokie perspektywy na rynku pracy

 • możliwość rozwoju i wpływu na innowacyjność w różnych gałęziach przemysłu

 


Perspektywy zawodowe:

 • Medycyna, farmaceutyka i kosmetologia
 • Centra badawczo-rozwojowe, laboratoria, instytuty badawcze
 • Energetyka, w szczególności odnawialna
 • Elektronika i optoelektronika
 • Produkcja, obróbka i magazynowanie żywności
 • Inteligentne tekstylia
 • Lotnictwo i przemysł kosmiczny
 • Przemysł zbrojeniowy

Ciekawostka:

Na poziomie nanometrycznym można m.in. poprzez wielkość i kształt nanocząstek, zmieniać i sterować właściwościami materiałów. Możliwa jest zmiana barwy materiału, jego właściwości optycznych, elektrycznych, magnetycznych, katalitycznych, czy mechanicznych, takich jak twardość i wytrzymałość.  Z tej perspektywy wytworzenie np. złota koloru czerwonego lub niebieskiego nie wydaje się już niemożliwe.


Absolwent potrafi:

Absolwent nanotechnologii potrafi syntetyzować nanomateriały za pomocą różnych metod. W trakcie studiów poznaje nowoczesne techniki charakteryzacji struktury i właściwości fizyko-chemicznych nanomateriałów oraz poszerza swoje umiejętności analityczne. Umie wykorzystać efekty kwantowe podczas projektowania innowacyjnych materiałów i urządzeń. Oprócz wiedzy specjalistycznej studenci rozwijają umiejętności miękkie, a w szczególności uczą się pracy zespołowej i prezentowania wyników swoich badań.