Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Oceanotechnika
Okręty i konstrukcje morskie to kierunek dla ludzi zainteresowanych projektowaniem i budową statków od najmniejszych jachtów po największe jednostki pływające oraz obiekty górnictwa morskiego. Studia łączą wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi.

Program na kierunku Okręty i konstrukcje morskie skonstruowaliśmy zgodnie ze współczesnymi wymaganiami rynkowymi, dzięki temu w toku studiów poznasz zasady budowy dużych i małych statków, jachtów, statków żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej, a także zagadnienia technologii remontów tych obiektów. Dowiesz się również, na czym polega obsługa platform wiertniczych, kutrów rybackich, superzbiornikowców i dużych statków pasażerskich. Nie zabraknie też omówienia eksploracji zasobów mórz i oceanów oraz zarządzania projektami. Pierwsze semestry poświęcone będą zagadnieniom ogólnym, technicznym, kolejne — zależnie od wybranej specjalności. Wśród nich znajdziesz budowę okrętów oraz maszyny, siłownie i urządzenia okrętowe.


 

studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne

nie są prowadzone
język wykładowy polski  
przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji:
  • matematyka
  • przedmiot dodatkowy: fizyka
  • j. polski
  • j. obcy

Argumenty za:

  • bliskość zakładów przemysłu morskiego, a więc dobra perspektywa praktyk i pracy zawodowej
  • szeroki zakres pozyskiwanej wiedzy technicznej, przydatnej także w innych gałęziach przemysłu
  • nowoczesne laboratoria (w tym basen modelowy)

Absolwent potrafi:

Absolwent jest przygotowany do odnalezienia się na współczesnym, niezwykle szerokim i międzynarodowym rynku pracy, dzięki merytorycznemu przygotowaniu i nabytym umiejętnościom. Posiada on podstawową wiedzę z zakresu nauk ścisłych oraz profesjonalną wiedzę z nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji statków i obiektów oceanotechnicznych. Jest przygotowany do wykonywania typowych prac inżynierskich związanych z projektowaniem, konstruowaniem, technologią budowy i remontu statków oraz obiektów oceanotechnicznych. Potrafi także organizować i nadzorować produkcję w zakładach przemysłu okrętowego; organizować i prowadzić prace remontowe okrętów oraz obiektów oceanotechnicznych. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie pracy siłowni i urządzeń okrętowych oraz organizowania prac inżynierskich i nadzoru ruchu na obiektach przemysłu offshore.


Perspektywy zatrudnienia:

Absolwent jest przygotowany do pracy w stoczniach produkcyjnych, stoczniach remontowych, zakładach kooperujących z przemysłem okrętowym, biurach projektowo-konstrukcyjnych przemysłu okrętowego, służbach technicznych przedsiębiorstw armatorskich. Ponadto, absolwent posiada kompetencje umożliwiające jego zatrudnienie w placówkach naukowobadawczych przemysłu okrętowego oraz przedsiębiorstwach przemysłu offshore, w urzędach nadzoru i kontroli zagrożeń środowiska przez przemysł okrętowy. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Ciekawostka:

Studenci koła naukowego KORAB są prawdziwymi mistrzami konstruowania własnych jednostek pływających. Wśród nich znajdują się noszące wdzięczne nazwy „Rektor” , „Dżordż” i „G.U.T. Solar 2”, złoci medaliści wielu konkursów.