Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

PiBJ

Projektowanie i budowa jachtów to kierunek dla osób zafascynowanych żeglarstwem, pragnących zgłębiać zarówno jego techniczne jak i naukowe aspekty.

Studia mają charakter interdyscyplinarny – łączą wiedzę teoretyczną o charakterze inżynieryjno-technicznym z umiejętnościami praktycznymi.

Regaty o Puchar Ameryki, Vandee Globe, Jules Verne Trophy – to nie tylko sportowe wydarzenia, to przede wszystkim synonimy żeglarskiego wyścig zbrojeń, w którym zawsze ogromną rolę odgrywają inżynierowie. Wprowadzimy Cię do tego unikalnego świata. Nauczymy Cię jak projektować i jak budować najbardziej zaawansowane technologicznie jachty. Poznasz najnowsze materiały, technologie i narzędzia używane w nowoczesnym jachtingu. Równocześnie nie zapomnimy o tradycji. Z nami zgłębisz arkana profesji szkutnika, spawacza i takielarza. Po studiach będziesz mógł wybrać czy wolisz zajmować się projektowaniem, budowaniem czy też eksploatowaniem jachtów – po tym kierunku będziesz kompetentny w każdym z tych obszarów.


studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka
 • j. polski
 • j. obcy

 


Argumenty za:

 • ciekawy program studiów łączący wiedzę teoretyczną z możliwością nabycia umiejętności praktycznych,
 • duża liczba zajęć laboratoryjnych i projektowych,
 • obszerny i urozmaicony program praktyk przemysłowych.

Perspektywy zatrudnienia:

 • stoczniach produkcyjnych; stoczniach remontowych;
 • zakładach kooperujących z przemysłem jachtowym i okrętowym;
 • biurach projektowo-konstrukcyjnych przemysłu jachtowego i okrętowego;
 • armatorskich służbach technicznych;
 • placówkach naukowo-badawczych związanych z żeglarstwem i przemysłem okrętowy

Absolwent potrafi:

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest wszechstronnie przygotowany do pracy w dynamicznie rozwijającym się sektorze związanym z projektowaniem i budową jachtów, który stał się w ostatnich latach jedną z bardzo pozytywnych wizytówek polskiego przemysłu, znajdując uznanie klientów na całym świecie. Wyróżnikiem absolwenta jest umiejętność pracy koncepcyjnej, osiągana dzięki przyswojeniu akademickiej wiedzy teoretycznej oraz opanowaniu nowoczesnych metod obliczeniowych. Absolwent może realizować zadania twórcze, natomiast po nabyciu doświadczenia zawodowego – skutecznie kierować zespołami specjalistów w obszarze analitycznym, projektowym i wykonawczym. Jest również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia, rozszerzających wiedzę i kompetencje


Program studiów:

Projektowanie i budowa jachtów - program studiów