Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska


Na kierunku Transport kształcimy wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską, zajmującą się planowaniem, projektowaniem, zarządzaniem i utrzymaniem systemów transportowych oraz szeroko pojętą logistyką transportową.

Podczas studiów poznasz tajniki nowoczesnego transportu, nauczysz się rozwiązywania problemów organizacji, planowania i projektowania systemów sterowania ruchem. Będziesz miał okazję zgłębić wiedzę  dotyczącą procesów transportowych i staniesz się ekspertem  do spraw zarządzania infrastrukturą transportową oraz rozwiązywania zaawansowanych problemów transportowych i logistycznych.


studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka albo informatyka
 • j. polski
 • j. obcy

 


Argumenty za:

 • Nieustanny rozwój transportu generuje ciągle nowe wyzwania — każdy specjalista w tej dziedzinie jest pożądany. Popyt na przemieszczanie osób i towarów z roku na rok rośnie, a razem z nim rynek transportowy i miejsca pracy.
 • Zajęcia prowadzone na wielu specjalistycznych programach do analiz transportowych i logistycznych oraz projektowania infrastruktury.
 • Kadra nauczycielska współpracująca z przemysłem (ministerstwem, samorządami, koncernami, firmami i przedsiębiorstwami), posiadająca doświadczenie praktyczne łącząc teorię z praktyką.
 • Możliwość wyjazdów do krajów UE w ramach programu Erasmus+.
 • Prężnie działające koła naukowe.

Perspektywy zawodowe:

 • Zarządzanie i sterowanie ruchem drogowym, kolejowym, wodnym i lotniczym.
 • Firmy spedycyjne i logistyczne
 • Transport wewnętrzny w przedsiębiorstwach
 • Wydziały transportu w jednostkach samorządowych,
 • Biura projektowe, konsultingowe, analityczne,
 • Jednostki eksploatacyjne transportu i infrastruktury,
 • Jednostki organizacyjne służb inżynierii ruchu,
 • Placówki naukowo-badawcze i oświatowe

Ciekawostki:

 • Pomorska Kolej Metropolitalna to największa kolejowa inwestycja na Pomorzu i największa inwestycja w historii pomorskiego samorządu wojewódzkiego. Została zaprojektowana przez przedsiębiorstwo Transprojekt Gdański Sp. z o.o., naszego kluczowego partnera zatrudniającego wielu naszych absolwentów.
 • W 2016 roku nasz kierunek obchodził 10-lecie swojego istnienia. Z tej okazji przeprowadziliśmy badanie losów zawodowych naszych absolwentów. Okazało się, że 70% pracuje w zawodzie, a ponad 80% znalazło pracę w czasie krótszym niż pół roku, z czego 70% — krótszym niż 3 miesiące!

Absolwent potrafi:

Absolwent uzyskuje zaawansowaną specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania, analizy i oceny, zarządzania i eksploatacji systemu transportowego,
 • zarządzania i organizacji procesów logistycznych,
 • zarządzania projektami transportowymi,
 • zarządzania siecią transportową,
 • sterowania ruchem,
 • obsługi wielu specjalistycznych programów wykorzystywanych na rynku do planowania, projektowania i zarządzania systemem transportowym oraz zarządzania i organizacji procesów logistycznych.

Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WILiŚ