Wydział Zarządzania i Ekonomii

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Poczuj klimat zarządzania na światowym poziomie poznając ekonomię, zarządzanie, finanse, prawo i marketing. Zdobywaj wiedzę w międzynarodowych grupach studentów, z którymi będziesz przygotowywać wiele projektów.

Absolwenci kierunku Bachelor in Management są przygotowani do sprostania wyzwaniom nieprzewidywalnej przyszłości. Urzeczywistniają swoje własne aspiracje jak również globalne oczekiwania społeczne, są dobrze przygotowani do zróżnicowanej aktywności menedżerskiej. Uzyskują na poziomie zaawansowanym kompetencje pozwalające na analizowanie złożonych problemów w różnych systemach zarządzania inspirując się wynikami współczesnych badań. Są przygotowani do opracowywania unikalnych rozwiązań problemów z obszaru zarządzania w sposób krytyczny i kreatywny. Przygotowani są do pracy zespołowej, zarówno w roli lidera jak i wykonawcy. Działają ze społecznym zaangażowaniem i świadomością problemów globalnych w różnych kulturach, z poszanowaniem różnorodności.

Studenci mają możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności:

 • International Business Management - to specjalność przygotowująca do pełnienia roli menedżera w wielokulturowym środowisku.
   
 • Business Economics and Finance - ukierunkowana jest na zdobycie kompetencji menedżerskich w sektorach finansowych i bankowych.

   

 

studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski 1300 zł za semestr nie są prowadzone
język wykładowy angielski
przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: geografia albo fizyka
 • j. polski
 • j. obcy

Argumenty za:

 • Zajęcia prowadzone w języku angielskim przez profesjonalną kadrę.
 • Możliwość nauki języka chińskiego.
 • Nowoczesne wyposażenie sal dydaktycznych.
 • Studia w wielokulturowym środowisku.

Perspektywy zawodowe:

 • Przedsiębiorstwa produkcyjne.
 • Firmy usługowe.
 • Korporacje międzynarodowe.
 • Firmy handlowe.
 • Organizacje sektora publicznego oraz pozarządowe
 • Organizacje sektora finansowego i bankowego

Absolwent potrafi:

Absolwent studiów licencjackich uzyskuje teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu: nauk o zarządzaniu, nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania współczesnej organizacji; uzupełnioną o wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, metod badawczych, globalnej problematyki ekologicznej, zarządzania międzynarodowego oraz zagadnień historii i kultury polskiej/chińskiej. Uzyskuje możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w zespołach wielokulturowych, pożądanego przez pracodawców z międzynarodowych firm.


Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WZiE