Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji (I stopnia) | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Matematyka

Absolwenci kierunku posiadają niezbędne przygotowanie do pracy zespołowej w środowisku przemysłowym, w rozwiązywaniu określonych problemów techniczno-organizacyjnych z obszarów zarządzania i inżynierii produkcji.

Dobry manager i inżynier produkcji musi skutecznie łączyć teorię z praktyką.
Właśnie dlatego przekażemy Ci wiedzę m. in. z zakresu inżynierii produkcji, procesów i systemów produkcyjnych, systemów informatycznych, zarządzania i ekonomiki produkcji, systemów zarządzania produkcją, jakością wyrobów i procesów.
Przybliżysz i przećwiczysz ją podczas wielu zajęć praktycznych. W naszych licznych laboratoriach i pracowniach zapoznasz się z nowoczesnymi centrami obróbkowymi i technologiami, metodami szybkiego prototypowania w 3D, inżynierii odwrotnej oraz komputerowym wspomaganiem projektowania, wytwarzania oraz kontroli jakości procesów produkcyjnych i wyrobów.


 

studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne dla obywateli Polski nie są prowadzone
język wykładowy polski
przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka
 • j. polski
 • j. obcy

Argumenty za:

 • każde przedsiębiorstwo, niezależnie od branży, potrzebuje wykwalifikowanej kadry związanej z zarządzaniem, inżynierią produkcji oraz zapewnianiem jakości wyrobów i procesów.
 • zdobyte umiejętności umożliwią Ci pracę nad ciekawymi projektami, często w międzynarodowych zespołach i przedsiębiorstwach.
 • w ramach m.in. programu Erasmus+ możesz powiększyć swoje umiejętności i doświadczenie o studia za granicą.

Perspektywy zawodowe:

 • inżynier zarządzania produkcją,
 • inżynier ds. zapewnienia jakości,
 • inżynier technolog wyrobów i procesów,
 • inżynier ds. planowania i sterowania produkcją,  
 • inżynier ds. utrzymania ruchu,
 • inżynier programista obrabiarek i maszyn CNC,
 • i inne pokrewne stanowiska

Ciekawostka:

W ramach działalności w kole naukowym „Mechanik” studenci mają okazję brać udział w różnych zawodach. W 2016 r. była to impreza „Formuła Student Hungary”, W 2015 r. „Pneumobil”, w czasie którego zaprezentowany przez studentów pojazd zajął 3. miejsce.


Absolwent potrafi:

Posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych w działalności inżynierskiej, obejmującej przygotowanie, wytwarzanie i nadzorowanie procesu wytwórczego.
Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty do formułowania i rozwiązywania zadań projektowych, technologicznych i organizacyjnych, prowadzić modelowanie, symulacje i analizy komputerowe wyników oraz je interpretować i wyciągać wnioski dla  rozwoju techniczno-jakościowego procesów i wyrobów.
Posiada przygotowanie i umiejętności do pracy interdyscyplinarnej i zespołowej w zakładach przemysłowych oraz w rozwiązywaniu określonych problemów technicznych, menadżerskich i organizacyjnych z obszarów zarządzania i inżynierii produkcji.