Zarządzanie inżynierskie | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zarządzanie inżynierskie

Wydział Zarządzania i Ekonomii

sprawy studenckie
Unikalną cechą, wyróżniającą studia na kierunku Zarządzanie Inżynierskie, jest połączenie wiedzy inżynierskiej i menadżerskiej z umiejętnościami rozwiązywania problemów praktycznych. Ponadto kierunek ten ukończysz z tytułem inżyniera.

Absolwenci kierunku Zarządzanie inżynierskie są przygotowani do sprostania wyzwaniom nieprzewidywalnej przyszłości, wynikających ze zmian w otoczeniu. Urzeczywistniają swoje własne aspiracje jak również globalne oczekiwania społeczne, kształtując swoją przyszłą rolę, jako osoby przygotowanej do zarządzania w różnego typu organizacjach.

Absolwenci uzyskują wszechstronną wiedzę związaną z kierunkiem studiów oraz umiejętności zastosowania tej wiedzy w kontekstach multidyscyplinarnych, z uwzględnieniem powiązania kierunku studiów z innymi dyscyplinami akademickimi. Mają kompetencje poszukiwane przez pracodawców, takie jak: umiejętność opracowywania unikalnych rozwiązań problemów zarządczych w sposób krytyczny i kreatywny; pełnienia roli lidera; działania ze społecznym zaangażowaniem i świadomością problemów globalnych w różnych kulturach, z poszanowaniem różnorodności.

Tym co wyróżnia ten kierunek jest połączenie problematyki zarządzania, ekonomii i finansów z inżynierskim podejściem do rozwiązywania problemów.

Studenci mają możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności:

 • Zarządzanie procesami organizacji - pozwala na uzyskanie szerokich kompetencji w nowoczesnym zarządzaniu procesami w organizacjach.
   
 • Informatyka w zarządzaniu - pozwala na uzyskanie kompetencji w zakresie wykorzystania współczesnych narzędzi informatycznych w procesach zarządzania.

 

studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski

 

bezpłatne

 

koszt dla obywateli Polski 2850 zł / semestr
język wykładowy polski
    studia niestacjonarne w formule
on-line75

język wykładowy

polski koszt  2850 zł / semestr
język wykładowy polski
przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka lub informatyka
 • j. polski
 • j. obcy

Studia niestacjonarne w formule on-line75 więcej informacji


Argumenty za:

 • Ciekawa i unikalna oferta edukacyjna
 • Uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera
 • Szerokie spektrum możliwości zatrudnienia po studiach
 • Dużo zajęć prowadzonych w dobrze wyposażonych laboratoriach komputerowych

Perspektywy zawodowe:

 • Analiza i projektowanie procesów w różnych typach organizacji.
 • Inżynieria jakości.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem, zarządzanie projektami.
 • Ergonomia procesów.
 • Zastosowania zaawansowanych technologii informatycznych.

Absolwent potrafi:

Absolwent studiów Zarządzania inżynierskiego uzyskuje unikalne na rynku pracy kompetencje. Ma szeroką wiedzę i wysokie umiejętności z zakresu nauk o zarządzaniu, jakości, ekonomii i finansów, jak również umiejętności inżynierskiego podejścia do rozwiązywania problemów. Jedną z podstawowych cech inżyniera jest umiejętność rozwiązywania złożonych problemów projektowych. Ważne też są umiejętności informatyczne wspomagające pracę menedżera.


Ciekawostki:

 • Zarządzanie inżynierskie to unikatowy kierunek studiów, który został opracowany przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej