Zielone technologie | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zielone technologie

Wydział Chemiczny

Jeżeli interesujesz się technologiami ochrony środowiska, to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Podczas studiów uzyskasz wiedzę związaną ze stosowaniem i opracowywaniem metod służących monitorowaniu stanu środowiska, usuwaniu z niego zanieczyszczeń, a także opracowywaniu i przeprowadzaniu tak zwanych „zielonych”, czyli bezpiecznych dla środowiska procesów przemysłowych.

Nowoczesna gospodarka i ochrona środowiska nie muszą się wykluczać. Dowieść tego mogą absolwenci tego kierunku , biegli w tworzeniu procesów chemicznych i produktów, które nie mają negatywnego wpływu na środowisko. Dzięki licznym zajęciom praktycznym studenci kierunku nauczą się jak skutecznie rozwiązywać problemy technologiczne.

Studia prowadzone są zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim, co otwiera perspektywy zatrudnienia na zagranicznym rynku pracy.


 

studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt
dla obywateli Polski
bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski i angielski
przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka albo chemia
 • j. polski
 • j. obcy

Argumenty za:

 • studia zapewniają nabycie zdolności niezbędnych do rozwiązywania problemów technologicznych
 • w czasie studiów nauczysz się stosowania nowoczesnych metod analitycznych
 • jako absolwent przyczynisz się do stworzenia, wprowadzenia lub upowszechnienia zasad zielonych technologii

Perspektywy zawodowe:

 • praca w przemyśle w roli specjalisty ds. zielonych technologii
 • praca w kontroli jakości w różnych gałęziach przemysłu
 • praca w instytucjach rządowych i pozarządowych prowadzących monitoring środowiska
 • praca w instytucjach badawczych

 Absolwent potrafi:

Absolwenci studiów I stopnia kierunku Zielone Technologie są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się szeroko pojętą tematyką ochrony środowiska, w jednostkach samorządowych oraz jednostkach europejskich jako specjaliści z zakresu ochrony środowiska oraz w laboratoriach kontrolno-pomiarowych jako wysoko wykwalifikowany personel.