Kandydat, który nie potwierdził danych osobowych profilem zaufanym

Dokumenty należy złożyć osobiście w białej nieopisanej teczce.

Przed przyjazdem na uczelnię należy sprawdzić godziny dyżurowania komisji przyjmującej dokumenty sprawdź dyżury.

Komplet dokumentów powinien zawierać:

Dodatkowo, od wybranych kandydatów mogą być wymagane również:

  • kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu, jeżeli było brane pod uwagę w rekrutacji na dane studia wraz z jego oryginałem do wglądu,
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskania tytułu laureata zawodów sportowych rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski w dyscyplinach indywidualnych wraz z dokumentem potwierdzającym  posiadanie aktualnej  klasy mistrzowskiej międzynarodowej (kl. MM) lub klasy mistrzowskiej (kl. M) lub klasy pierwszej (kl. I)  wraz z oryginałami do wglądu,
  • zgoda rodzica na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią

Podczas wpisu na studia kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość i okazać dowód osobisty bądź paszport.

Ewentualnie kandydata może reprezentować pełnomocnik, który podczas składnia dokumentów w imieniu kandydata  okaże pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie bądź pełnomocnictwem notarialnym oraz legitymuje się swoim dowodem osobistym lub paszportem (zgodnie z treścią pełnomocnictwa).

przykładowy wzór pełnomocnictwa (doc, 495.00kB)

Dyżury Komisji