Wydział Chemiczny

W zależności od wybranej specjalności zostaniesz znawcą procesów produkcyjnych (w tym kontroli i zapewnienia jakości), kosmetyków, tworzyw sztucznych, materiałów funkcjonalnych. Poznasz także podstawy procedur analitycznych wykorzystywanych zarówno w procesach produkcyjnych, jak i badaniach środowiska lub kontroli jakości surowców i produktów.

W ramach tego kierunku poznasz procesy produkcji przemysłowej produktów lub materiałów, będziesz w stanie opracować koncepcje nowych technologii chemicznych oraz poznać możliwości ulepszania  już istniejących.

Absolwenci zdobędą wiedzę umożliwiającą opracowanie chemiczno-technologicznej koncepcji produkcji przemysłowej produktu lub materiału, prowadzenia i modernizacji procesów produkcyjnych, zwłaszcza od strony chemiczno-technologicznej, przyczyniania się do wprowadzania zrównoważonego rozwoju, a także będzie gotowy do podjęcia studiów w Szkołach Doktorskich.


  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
nabór
na semestr letni
brane pod uwagę przy rekrutacji:

Specjalności:

 • Analityka techniczna i przemysłowa
  Absolwenci tej specjalności są przygotowani do projektowania, wprowadzania i używania właściwego systemu kontroli i zapewnienia jakości wyników pomiarowych w każdej z gałęzi szeroko pojętego przemysłu chemicznego.
   
 • Technologia Polimerów, kosmetyków i materiałów funkcjonalnych
  Absolwent posiada umiejętności niezbędne do  projektowania nowych materiałów, technologii ich wytwarzania, przetwórstwa, recyklingu, ale również analizy i modelowania właściwości materiałów. 

Specjalności są uruchamiane w zależności od liczby chętnych studentów.


Perspektywy zatrudnienia:

 • przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego
 • zakłady petrochemiczne
 • przemysł materiałów budowlanych
 • przemysł energetyczny
 • przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją odpadów
 • laboratoria kontrolne, diagnostyczne i badawcze
 • instytucje rządowe i pozarządowe
 • uczelnie wyższe

Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WCh