Załączanie skanów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Załączanie skanów


Dokumenty wymagane przy elektronicznej rejestracji
  • skan dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub skan zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia
  • skan zaświadczenia o średniej ważonej ocen ze studiów lub skan suplementu do dyplomu (gdzie widnieje informacja o średniej ważonej ocen ze studiów)
Dodatkowo:
  • kandydat powinien potwierdzić swoje dane osobowe "Profilem Zaufanym" w terminie podanym w harmonogramie. Może je zatwierdzić online lub osobiście w Komisji przy weryfikacji dokumentów. Niepotwierdzenie danych osobowych w określonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w rekrutacji.
  • jeżeli na twoim koncie rekrutacyjnym widnieje informacja, że opłata rekrutacyjna jeszcze nie wpłynęła - należy wówczas załączyć dowód wniesionej opłaty za postępowanie rekrutacyjne
  • kandydat na studia II stopnia na wydziale ETI  jest zobowiązany do załączenia skanu deklaracji wyboru specjalności 
  • kandydat na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska na wydziale ILiŚ jest zobowiązany do załączenia skanu deklaracji wyboru specjalności
  • kandydat na studia II stopnia na kierunku Fizyka Techniczna lub Inżynieria biomedyczna (4 sem) lub Matematyka na wydziale FTiMS jest zobowiązany do załączenia skanu deklaracji  wyboru specjalności (docx, 16.25kB)
  • kandydat na studia II stopnia na kierunku Architektura jest zobowiązany do dostarczenia PORTFOLIO w wersji cyfrowej (karty formatu A3 i A4 zapisane w postaci jednego pliku w formacie .pdf nagrane na płycie CD/DVD) zgodnie z  wymaganiami zawartymi wydziałowych zasadach przyjęć. (pdf, 273.99kB)

 

Absolwent Politechniki Gdańskiej, posiadający konto w moja PG nie ma obowiązku załączania skanów dokumentów potwierdzających ukończenie studiów.