Dlaczego doktorat na Politechnice Gdańskiej? | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dlaczego doktorat na Politechnice Gdańskiej?

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

Kształcenie w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej jako kolejny etap nauki stwarza nowe możliwości, które mogą przełożyć się na ciekawszą i lepiej płatną pracę, zarówno na uczelni, jak i w przemyśle innowacyjnym w kraju i za granicą, w takich obszarach jak m.in. biotechnologia, chemia, przemysł nowych materiałów, informatyka czy mechatronika.

Poznaj sześć powodów, dlaczego doktorat na PG i znajdź swój!

Kształcenie w odpowiedzi na potrzeby przemysłu

Nauka w języku angielskim i z ludźmi z całego świata

Dodatkowe stypendia, premie za publikacje, wyjazdy

Dobre miejsce do życia, udogodnienia dla rodzin

Najbardziej aktywny samorząd doktorantów w kraju

Międzynarodowa kariera naukowa

Elektroniczny nabór do Szkoły Doktorskiej PG, prowadzonej wspólnie z dwoma instytutami Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku – Instytutem Maszyn Przepływowych oraz Instytutem Budownictwa Wodnego na rok akademicki 2024/2025, rozpocznie się 22 kwietnia i potrwa do 13 maja do godz. 11.00. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie 27 maja – 4 czerwca. Listy rankingowe zostaną ogłoszone do 19 czerwca do godz. 17.00..

Zasady i harmonogram rekrutacji 

Informacje o doktoratach realizowanych w Szkole Doktorskiej na PG znajdziesz także na portalu findaphd.com


Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej

22 kwietnia rozpocznie się także rekrutacja standardowa (w ramach VIII edycji programu „Doktorat Wdrożeniowy”) do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej działającej na Politechnice Gdańskiej. Nabór w formie elektronicznej potrwa do 8 maja. Procedura jest dwuetapowa. W pierwszym etapie, oprócz oceny formalnej zgłoszonych dokumentów, kandydaci biorą udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Osoby, które przejdą pozytywnie przejdą pierwszy etap, zostają zgłoszeni przez uczelnię do programu.

Zasady i harmonogram rekrutacji

Oni przekonali się, że warto! Poznaj historie absolwentów

Mohamed Malikan – Małoskalowe struktury w mikro i nanomaszynach

Maciej Głowacki – Wykorzystanie centrów barwnych w nanodiamentach

Artur Gańcza – Akustyczna komunikacja podwodna

Kazi Amirul Hossain – Zależności między DNA i białkami

Jolanta Kulesza – Bisakrydyny, związki przeciwnowotworowe w hodowlach komórkowych 3D

Yuxin Lu – Chiński eksport i import towarów

Aleksandra Laska – Właściwości złączy ze stopów aluminium

Sebastian Dziedziewicz – Narzędzia numeryczne do badania właściwości falowodów i rezonatorów