Badania i dydaktyka. Dwie strony pracy naukowej doktoranta | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-04-17

Badania i dydaktyka. Dwie strony pracy naukowej doktoranta

doktorant
Fot. Krzysztof Krzempek/PG 
Narzędzia numeryczne do badania właściwości falowodów i rezonatorów w technologii mikrofalowej i terahercowej to przedmiot badań Sebastiana Dziedziewicza, absolwenta Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej. 

Sebastian Dziedziewicz jest autorem rozprawy doktorskiej pt. „Analiza nieliniowych problemów własnych dla prowadnic i struktur rezonansowych w optyce i technice mikrofalowej”. Promotorem pracy jest prof. Rafał Lech z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Podczas pisania doktoratu naukowiec opracował zestaw narzędzi numerycznych do badania właściwości falowodów i rezonatorów w technologii mikrofalowej i terahercowej.

– W moich badaniach dużą rolę odegrała matematyka. Analiza elektromagnetyczna wymaga rozwiązywania problemów własnych w dziedzinie zespolonej, reprezentujących różne parametry fizyczne, np.: częstotliwość rezonansową czy współczynnik propagacji fali. W mojej pracy rozwiązywałem równania z wartościami własnymi, by znaleźć pierwiastki wyznaczników odpowiednio skonstruowanych macierzy – tłumaczy Sebastian Dziedziewicz. – Na wybranych przykładach problemów elektromagnetycznych zbadałem skuteczność i ograniczenia obecnie dostępnych algorytmów szukania pierwiastków, a następnie przedstawiłem ulepszenia algorytmu GRPF (Global Complex Roots and Poles Finding).

Naukowiec zaproponował w swojej pracy samoadaptacyjny generator siatki początkowej dla GRPF, który umożliwia szybsze i dokładniejsze znajdowanie zer i biegunów funkcji zespolonych. Recenzentami jego pracy doktorskiej są dr hab. inż. Jerzy Julian Michalski, SpaceForest Sp. z o. o. w Gdyni, prof. Andrzej Kucharski z Politechniki Wrocławskiej oraz prof. Krzysztof Wincza z Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Obecnie doktorant pracuje na WETI, w Katedrze Systemów Decyzyjnych i Robotyki. W najbliższej przyszłości planuje wykorzystywać opracowane przez siebie metody w dziedzinie automatyki, gdzie w inne problemy fizyczne opisują te same równania.

– W pracy naukowej lubię zarówno stronę badawczą jak i dydaktyczną. Już w czasie studiów inżynierskich byłem aktywnym członkiem koła naukowego "Maxwell" działającego przy Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, którego opiekunem był dr hab. inż. Piotr Kowalczyk. Natomiast w trakcie studiów doktoranckich brałem udział w projekcie dydaktycznym „Centrum Mistrzostwa Matematycznego” (CMI), gdzie byłem ekspertem w zakresie: programowania w Pythonie, algorytmiki, matematyki dyskretnej oraz robotyki. – mówi naukowiec. – Ucząc innych również uczę się sam. Sprawia mi satysfakcję przekazywanie wiedzy innym, ale też kontakt ze studentami daje możliwość spojrzenia na różne aspekty badawcze z innych perspektyw. Praca naukowa to umiejętne stawianie pytań, tutaj współpraca ze studentami naprawdę wiele wnosi.

Sebastian Dziedziewicz otrzymał także grant z programu Uranium i od 1 maja będzie prowadził projekt „Podstawy matematyki wyższej i zjawisk fizycznych w modelowaniu problemów dnia codziennego przy wykorzystaniu zestawów robotycznych" dla uczniów V Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie.

3877 wyświetleń