dr hab. inż. Mariusz Deja, prof. uczelni | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Mariusz Deja, prof. uczelni

 

 

Prodziekan ds. współpracy

data urodzenia
17.02.1968

wykształcenie  

 • Centrum Zarządzania Techniką i Jakością  Uniwersytetu Loyola Marymount w Los Angeles przy Politechnice Gdańskiej, Trener i doradca z zakresu  Kompleksowego Zarządzania Jakością – TQM, ISO 9000, ISO 14000, benchmarkingu,  statystycznego sterowania procesami i projektowania eksperymentów (1998),
 • Politechnika Gdańska, The European Post Graduate Course in ECO-Integrated Mechanical Engineering (1997),
 • Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, studia wyższe magisterskie, kierunek: mechanika i budowa  maszyn -  (1993),
 • Politechnika Gdańska, Studium pedagogiczne w zakresie szkolnictwa zawodowego (1993).

stopień/tytuł naukowy

 • doktor habilitowany – Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn (2014),
 • PhD – Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn (2001).

zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska: asystent (1993–2001); adiunkt (2002-2017); profesor nadzwyczajny (2017–2019); profesor uczelni (od 2019).

pozycja akademicka  

 • prodziekan ds. kształcenia (2016-2020),
 • kierownik Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji (od 2019).

staże zagraniczne i pobyty naukowe

 • Chiny, Dezhou University, profesor wizytujący (2018),
 • Niemcy, Uniwersytet Techniczny w Berlinie, staż naukowy (2001), coroczne kilkudniowe pobyty naukowe związane z przeprowadzeniem badań eksperymentalnych,
 • Wielka Brytania, Brunel University w Londynie, stypendium badawcze (1996),
 • Szwecja, University College of Karlskrona, tygodniowe stypendia ćwiczeniowe w ramach programu TEMPUS, (1995, 1997).

członkostwo w towarzystwach naukowych

 • Ekspert w dziedzinie „Innowacje i Nowe Technologie” Polskiej Agencji Rozwoju, Przedsiębiorczości (od 2006).

zainteresowania naukowe

 • nowoczesne techniki wytwarzania ubytkowego,
 • ścierna obróbka wykończeniowa,
 • techniki przyrostowe: rapid prototyping (RP), rapid manufacturing (RM), rapid tooling (RT),
 • komputerowo wspomagane wytwarzanie CAM,
 • tworzenie algorytmów dla komputerowo wspomaganego projektowania procesów technologicznych CAPP.

publikacje/profil naukowy

Most Wiedzy

ResearchGate

Google Scholar

nagrody i odznaczenia

 • Srebrny Krzyż Zasługi (2016),
 • Nagrody Rektora PG za osiągnięcia badawcze: II stopnia (1) i III stopnia (2),
 • Nagrody Rektora PG za osiągnięcia dydaktyczne: I stopnia (1), II stopnia (2), III stopnia (3) .