Rada Uczelni | Politechnika Gdańska

Treść strony

Rada Uczelni

detal z bramy głównej Politechniki Gdańskiej z orłem i napisem POLITECHNIKA GDAńska


Rada uczelni to organ kolegialny Politechniki Gdańskiej, wprowadzony ustawą Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. Kadencja rady uczelni trwa cztery lata.


Skład Rady Uczelni PG

  • Sławomir Halbryt – przewodniczący, prezes zarządu Sescom SA,
  • Wojciech Falkowski – prezes zarządu Ecol-Group Sp. z o.o.,
  • Inacio Golebski – b. prezes DNV Poland Sp. z o.o., 
  • prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk – Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej,
  • Andrzej Synowiecki – b. prezes Radmor SA,
  • Małgorzata Winiarek-Gajewska – prezes NDI SA,
  • Oliwia Hauchszulz - Przewodnicząca Samorządu Studentów PG.


Obecna kadencja Rady Uczelni PG trwa od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2024 roku.


List członków Pierwszej Rady Uczelni PG do społeczności akademickiej