Przejdź do treści

Rada Uczelni

detal z bramy głównej Politechniki Gdańskiej z orłem i napisem POLITECHNIKA GDAńska

Rada uczelni to organ kolegialny Politechniki Gdańskiej, wprowadzony ustawą Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. Kadencja rady uczelni trwa cztery lata.
 

Skład Rady Uczelni PG

Członkowie spoza wspólnoty uczelni:

Sławomir Halbryt - przewodniczący
Marek Piechocki
Małgorzata Winiarek-Gajewska
 

Członkowie spośród wspólnoty uczelni:

prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk
dr hab. inż. Agnieszka Landowska, prof.uczelni
prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce w skład rady uczelni wchodzi także z mocy prawa przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej. Funkcję tę obecnie pełni Jakub Brzoska.

Kadencja pierwszej Rady Uczelni PG trwa do dnia 31 grudnia 2020 roku.
 

Kontakt

e-mail: rada.uczelni@pg.edu.pl


Obsługa

Biuro Rektora - mgr inż. Katarzyna Szafek                                               
Gmach Główny, pok. 217                                
(58) 347 27 50, katarzyna.szafek@pg.edu.pl