Przejdź do treści

Prawie 7 mln zł z NCN na realizację projektów na PG | Politechnika Gdańska

Aktualności

Data dodania: 2020-11-23

Prawie 7 mln zł z NCN na realizację projektów na PG

NCN
Naukowcy z Politechniki Gdańskiej otrzymają prawie 7 mln zł (6 768 102 zł) na realizację 13 projektów w ramach badań podstawowych. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło właśnie wyniki konkursów OPUS i PRELUDIUM.

Projekty z Politechniki Gdańskiej, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu OPUS19:

  • „Modelowanie uszkodzeń odcinka szyjnego kręgosłupa ludzkiego w trakcie zderzenia pojazdu z barierą drogową”, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, projekt realizowany w ramach konsorcjum: Politechnika Gdańska (WILiŚ) – lider, Gdański Uniwersytet Medyczny (Wydział Lekarski), kwota projektu: 1 472 400 zł, kwota dofinansowania dla PG: 1 249 200 zł
  • „Szybka optymalizacja globalna układów wysokich częstotliwości przy użyciu modeli surogatowych”, kierownik projektu: prof. dr inż. Sławomir Kozieł, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, kwota dofinansowania: 1 066 800 zł
  • „Elektrochemiczny Au-Minecraft: nowe podejście do budowy systemów biosensoryki impedancyjnej”, kierownik projektu: dr hab. inż. Jacek Ryl, prof. uczelni, Wydział Chemiczny, projekt realizowany w ramach konsorcjum: Politechnika Gdańska (Wydział Chemiczny i Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki) – lider, Uniwersytet Gdański (Wydział Chemii i Wydział Biologii), kwota projektu: 1 276 200 zł, kwota dofinansowania dla PG: 779 064 zł
  • „Innowacyjne europejskie fundusze odpowiedzialnego inwestowania: determinanty rozwoju oraz konsekwencje społeczno-gospodarcze. Perspektywa trwałego rozwoju”, kierownik projektu: dr Adam Marszk, Wydział Zarządzania i Ekonomii, kwota dofinansowania: 442 200 zł
  • „Specjalizacja technologiczna a dywergencja produktywności w erze digitalizacji, automatyzacji i sztucznej inteligencji”, kierownik projektu: dr hab. inż. Aleksandra Parteka, prof. uczelni, Wydział Zarządzania i Ekonomii, kwota dofinansowania: 722 280 zł
  • Jednorazowe pieluchy dziecięce: monitorowanie wybranych związków toksycznych poprzez zastosowanie nowych metod analitycznych, kierownik projektu: dr hab. inż. Justyna Płotka-Wasylka, prof. uczelni, Wydział Chemiczny, kwota dofinansowania: 1 262 880 zł

Projekty z Politechniki Gdańskiej, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu PRELUDIUM19:

W konkursie OPUS udział mogą wziąć wszyscy naukowcy bez względu na posiadany staż badawczy i stopień naukowy. W ramach konkursu można ubiegać się o finansowanie projektu badawczego, w tym zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. W tym roku NCN przyznało dofinansowanie 352 projektom (na 2424 wnioski) na kwotę 451 mln zł.

PRELUDIUM to z kolei konkurs skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową i nieposiadających stopnia doktora, w którym można ubiegać się o środki na realizację projektu, którego zespół badawczy składa się maksymalnie z trzech osób (w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego). W tegorocznej edycji konkursu do finansowania zakwalifikowano 243 projekty (na 1672 wnioski) na kwotę ponad 36 ml zł.

Więcej informacji o konkursach i listy rankingowe dostępne są na stronie NCN.

481 wyświetleń