PG najlepsza wśród polskich uczelni w obszarze wpływu naukowego | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-06-08

PG najlepsza wśród polskich uczelni w obszarze wpływu naukowego

CWTS Leiden Ranking
W tegorocznej edycji CWTS Leiden Ranking Politechnika Gdańska odnotowała znaczący wzrost w obszarze wpływu naukowego i uzyskała najlepszy wynik spośród 31 polskich uczelni ujętych w tym zestawieniu.

CWTS Leiden Ranking opiera się na danych bibliograficznych znajdujących się w bazie Web of Science (WoS), a tegoroczna edycja, obejmująca 1225 uniwersytetów z 69 krajów, skupia się na publikacjach z okresu lat 2016-2019. Ranking klasyfikuje uczelnie według 4 wskaźników: wpływu naukowego (scientific impact), współpracy (collaboration), liczbie publikacji o otwartym dostępie (open access) oraz różnorodności płci (gender). Publikowany jest także w podziale na 5 obszarów naukowych:

  • nauki medyczne i biomedyczne (biomedical and health sciences);
  • nauki o życiu i ziemi (life and earth sciences);
  • matematyka i informatyka (mathematics and computer science);
  • inżynieria i nauki fizyczne (physical sciences and engineering);
  • nauki społeczne i humanistyczne (social sciences and humanities).

Politechnika Gdańska w tegorocznej edycji rankingu wypadła bardzo dobrze w obszarze wpływu naukowego (scientific impact) odnotowując wzrost względem zeszłorocznej edycji (wynik 8,5%), gdzie analizowany jest udział publikacji należących do TOP10% publikacji na świecie względem łącznej liczby publikacji uczelni - wskaźnik PP(top10%).  PG z wynikiem 9,2% ponownie uzyskała najlepszy wynik spośród 31 polskich uczelni, które znalazły się w rankingu. Wynik ten plasuje uczelnię na 251 pozycji w Europie (273 – zeszłoroczna edycja) oraz 613 na świecie (653 – zeszłoroczna edycja).

Ranking jako jedyny na świecie daje możliwość prezentacji wyników w 3 formach: tradycyjnej tabeli wyników, wykresu oraz mapy. Widok wykresu przedstawia uczelnie w formie wykresu rozpraszającego, dzięki czemu można badać wyniki uczelni przy użyciu dwóch wybranych wskaźników. Widok mapy pokazuje uniwersytety na mapie świata i zapewnia geograficzną perspektywę uniwersytetów i ich wyników.

wykres

Szczegóły rankingu 

539 wyświetleń