Archikultura – nowy kierunek międzyuczelnianych studiów podyplomowych | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-07-19

Archikultura – nowy kierunek międzyuczelnianych studiów podyplomowych

Studenci budują drewnianą konstrukcję
Fot. mat. DMWA
 „Archikultura - edukator architektoniczny” to nowy, interdyscyplinarny i międzyinstytucjonalny kierunek studiów podyplomowych. Jest to pierwsza taka inicjatywa w Polsce. Politechnika Gdańska podpisała umowę o jego utworzeniu z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki – głównym inicjatorem przedsięwzięcia oraz z Politechniką Krakowską i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.

Potrzeba powszechnego kształcenia w zakresie edukacji o środowisku zbudowanym powinna stać się nieodzownym elementem kształtowania świadomego, obywatelskiego społeczeństwa. Element kultury budowania jest bardzo często aspektem pomijanym przy tworzeniu różnego rodzaju planów zagospodarowania przestrzennego.

– Widząc dużą potrzebę kształcenia w tym zakresie, zdecydowaliśmy się o stworzeniu międzyuczelnianych, interdyscyplinarnych studiów podyplomowych na kierunku „Archikultura – edukator architektoniczny”. Pozwolą one wykształcić kadrę edukatorów, mediatorów i nauczycieli, którzy mogliby w sposób świadomy i kompetentny prowadzić później indywidualne działania, kursy i wydarzenia, a także wprowadzać zajęcia nt. baukultur – tłumaczy dr inż. arch. Piotr Marczak, koordynator studiów z ramienia Politechniki Gdańskiej – Koncepcja studiów zasadza się na założeniu interdyscyplinarnego dialogu między kierunkami pedagogicznymi i projektowo-architektonicznymi. 

Rozbudowany moduł zajęć dotyczących metodyki daje absolwentom studiów szeroki wachlarz praktycznych i innowacyjnych narzędzi (m.in.: kompetencje XXI wieku, STEAM education, kształcenie poszukujące, współczesne media, metody projektowe itp.) oraz inspiracji do tworzenia autorskich scenariuszy zajęć, programów i wydarzeń edukacyjnych z zakresu powszechnej edukacji architektonicznej – dostosowanych do specyfiki wykonywanego zawodu, różnych grup odbiorców i obszarów działalności. Przygotowane w toku studiów autorskie scenariusze i programy z zakresu edukacji kultury, mediacji i partycypacji absolwenci kierunku będą mogli wykorzystać bezpośrednio w swoich bieżących działaniach zawodowych. 

Studia, których pierwsza edycja rozpocznie się w roku akademickim 2021/22, będą prowadzone w formule hybrydowej – zdalnych zajęć weekendowych oraz zjazdów stacjonarnych. Zajęcia stacjonarne będą odbywały się równocześnie w Krakowie, Warszawie i Gdańsku by słuchacze mogli wybrać dogodną dla siebie lokalizację.

Uczestnikami studiów mogą być m.in.: absolwenci kierunków: architektury, kierunków artystycznych, projektowych, humanistycznych, a także nauczyciele, wychowawcy w świetlicach szkolnych, muzealnicy, pracownicy domów kultury, animatorzy kultury, liderzy lokalni/regionalni, osoby pracujące w samorządach lokalnych i organizacjach pozarządowych chcące zwiększyć swoje kwalifikacje w dziedzinie edukacji i mediacji architektoniczno-przestrzennej.

Więcej informacji i rejestracja 

Szczegółowy program studiów 

logotypy uczelni
458 wyświetleń